Kasutades veebilehte ilma brauseri seadeid muutmata, nõustute küpsiste kasutamisega. Saate igal ajal muuta oma brauseri seadeid, mis otsustavad, kuidas neid salvestatakse. Klõpsake, et saada rohkem teavet Küpsiste poliitika kohta.

  OK
Inglise layouts.de-at layouts.fr-be Bulgaaria keel Horvaatia layouts.sr-me Tšehhi Vabariik layouts.et layouts.fi Prantsusmaa layouts.el Hispaania keel Hollandi keel layouts.en-ie Leedu Lätlane Saksa keel Poola layouts.pt Vene Rumeenlane layouts.sr Slovaki layouts.sl Ukrainlane Ungari Itaalia keel

SOODUSKOODrea5

Tagastused ja kaebused Rea

Tarbija, kes on sõlminud kauglepingu, võib lepingu tühistada 14 kalendripäeva jooksul ilma põhjendusi esitamata ning ostja kannab kauba tagastamisega seotud kulud täies ulatuses. Üksikasjalik teave tagastamise kohta on esitatud üldtingimuste punktis 8.8..

Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne tähtaja möödumist. Taganemisdeklaratsiooni võib esitada näiteks:
- kirjalikult järgmisel aadressil: Przedzalniana Str. 6L, 15-688 Bialystok;
- elektrooniliselt e-posti teel järgmisel aadressil: info@badezimmer-rea.de.
Taganemisavalduse näidis on esitatud üldtingimuste punktis 11. Tarbija võib kasutada vormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.

Lepingust taganemise tähtaeg algab:
- lepingu puhul, mille puhul müüja annab toote vabaks ja on kohustatud selle omandiõiguse üle andma (nt müügileping) – alates toote ülevõtmisest tarbija või tarbija poolt määratud kolmanda isiku poolt, kes ei ole vedaja, ning lepingu puhul, mis: (1) mis koosneb paljudest toodetest, mis tarnitakse eraldi, partiiden või osadena – alates viimase toote, partii või osa omastamisest; või 2) toodete regulaarsest tarnimisest teatud aja jooksul – alates esimese toote omastamisest;
- muude lepingute puhul – alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

*Kauglepingust taganemise korral loetakse leping kehtetuks.

Müüja on kohustatud tagastama tarbijale hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast tarbija lepingust taganemise avalduse kättesaamist kõik tarbija poolt tehtud maksed, sealhulgas toote kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad kliendi valitud saatmisviisist ja mis ei ole veebipoes pakutavast kõige odavamast standardsest saatmisviisist). Müüja tagastab makse, kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas, või muud, kui tarbija on selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, mis ei too tarbijale kaasa mingeid kulusid. Kui müüja ei ole pakkunud, et ta võtab toote ise tarbijalt vastu, võib ta kinni pidada tarbijalt saadud maksete tagasimaksmise, kuni ta saab toote kätte või kuni tarbija esitab tõendi oma tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Tarbija on kohustatud tagastama toote müüjale viivitamatult, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast või andma selle üle müüja poolt määratud isikule, kes selle vastu võtab, välja arvatud juhul, kui müüja on pakkunud, et ta võtab toote ise vastu. Tähtajast kinnipidamiseks piisab toote tagastamisest enne selle kehtivusaja lõppu. Tarbija võib toote tagastada järgmisel aadressil: Przedzalniana Str. 6K, 15-688 Bialystok.

*Tarbija vastutab toote väärtuse vähendamise eest, kui ta kasutab seda viisil, mis ületab toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku.

Tarbija lepingust taganemisega seotud võimalikud kulud, mis jäävad tarbija kanda:.
Kui tarbija on valinud toote kohaletoimetamise viisi, mis erineb veebipoes pakutavast odavaimast standardtarnemeetodist, ei ole müüja kohustatud hüvitama tarbija poolt kantud lisakulusid.

*Tarbija kannab toote tagastamise kulud.

Kui toode on teenus, mille osutamine algas tarbija selgesõnalisel taotlusel enne lepingust taganemise tähtaja möödumist, on tarbija, kes kasutab taganemisõigust pärast sellise taotluse esitamist, kohustatud tasuma osutatud teenuste eest kuni lepingust taganemiseni. Tasu suurus arvutatakse proportsionaalselt osutatud teenuse mahuga, võttes arvesse lepingus kokkulepitud hinda või tasu. Kui hind või tasu on liiga kõrge, võetakse selle summa arvutamise aluseks osutatud teenuse turuväärtus.

Tarbijal ei ole õigust taganeda kauglepingust lepingute puhul:
- teenuste osutamiseks, kui müüja on osutanud teenuse täies ulatuses tarbija selgesõnalisel nõusolekul, keda on enne teenuse osutamise algust teavitatud sellest, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda, kui müüja on teenuse osutanud,;
- kui hind või tasu sõltub finantsturu kõikumistest, mille üle müüjal puudub kontroll ja mis võivad ilmneda enne lepingust taganemise tähtaja lõppu;
- kui teenuse objektiks on tarbija spetsifikatsioonide järgi või tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks valmistatud valmistoode;
- kui teenuse objektiks on toode, mis rikneb kiiresti või mille säilivusaeg on lühike;
- kui teenuse objektiks on suletud pakendis tarnitud toode, mida pärast pakendi avamist ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada, kui pakend on pärast tarnimist avatud;
- kui teenuse objektiks on tooted, mis oma olemuselt on pärast tarnimist muudest asjadest lahutamatud;
- kui teenuse objektiks on alkohoolsed joogid, mille hind on kokku lepitud pärast müügilepingu sõlmimist ja mille tarnimine võib toimuda alles pärast 30 päeva möödumist ja mille väärtus sõltub turukõikumistest, mille üle müüjal puudub kontroll;
- kui tarbija on selgesõnaliselt palunud müüjal tulla tema juurde kiireloomuliseks remondiks või hoolduseks; kui müüja osutab muid lisateenuseid kui tarbija poolt soovitud või pakub muid tooteid kui remondi- või hooldusvaruosi, on tarbijal õigus lepingust taganeda seoses lisateenuste või -toodetega.
- kui teenuse objektiks on suletud pakendis tarnitud heli- või visuaalsed salvestised või arvutitarkvara, kui pakend on pärast üleandmist avatud;
- ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarnimisel, välja arvatud tellimuslepingud;
- mis on sõlmitud avaliku enampakkumise teel;
- majutusteenuste osutamiseks, v.a elamiseks; kaupade veoks; autode rentimiseks; toitlustamiseks; meelelahutus-, meelelahutus-, spordi- või kultuuriüritustega seotud teenuste osutamiseks, tingimusel et lepingus on kindlaks määratud teenuste osutamise päev või kestus;
- materiaalse andmekandjale salvestamata digitaalse infosisu tarne puhul, kui teenuse osutamine on alanud tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne lepingust taganemise tähtaja möödumist ja pärast seda, kui müüja on teda teavitanud lepingust taganemise õiguse kaotamisest.

Uudiskiri

*Jätke end kursis meie pakkumiste, kampaaniate ja eripakkumistega! *Tellige meie uudiskiri juba täna!